Miksi Neste MY
uusiutuva diesel?

Ilmaston lämpeneminen johtuu noin 80-prosenttisesti hiilidioksidipäästöistä. Kolme neljäsosaa näistä päästöistä syntyy fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Jokaisen sukupolven ympäristövaikutukset ovat edellistä raskaammat.

Liikkuminen on kuitenkin yksi perustarpeistamme. Maailma ei voi pysähtyä, sen on kuljettava eteenpäin. Tarvitaan siis uusi suunta. Tulevaisuuden liikkumisen ratkaisuiden on oltava vähähiilisempiä. Neste MY uusiutuva diesel on 100 % jätteistä ja tähteistä valmistettu uusiutuva diesel. Suomalainen innovaatio, joka vähentää liikenteestä syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 %.

Suorituskyvyltään Neste MY vastaa parhaita markkinoilla olevia fossiilisia dieseleitä. Se sopii kaikkiin nykyisiin dieselkäyttöisiin moottoreihin. Kompromisseja ei siis tarvitse tehdä, ilmastotalkoot voivat alkaa nyt. Tulevaisuuden valinta tehdään tänään tankilla.

Tulevaisuus on jo täällä

Suomen teillä on noin kolme miljoonaa polttomoottoriautoa, ja tällä kalustolla Suomi liikkuu vielä pitkälle tulevaisuuteen. Tänä päivänä markkinoille tuotava uusi automalli on tuotannossa vielä ensi vuosikymmenen.

Suomessa tieliikenne aiheuttaa noin kuudesosan ilmastonmuutosta kiihdyttävistä päästöistä. Henkilöautot tuottavat kotimaan liikenteen päästöistä noin puolet ja paketti- ja kuorma-autot eli raskas kalusto noin kolmanneksen.

50 %

Henkilöautot

33 %

Paketti- ja kuorma-autot

17 %

Muut (moottoripyörät, erikoisajoneuvot ym.)

Näistä syistä varsinkin polttomoottoreiden päästöjä vähentävät ratkaisut vaikuttavat olennaisesti maamme hiilijalanjälkeen. Neste MY on Nesteen panos kestävämpään liikkumiseen. Nesteen sataprosenttisesti uusiutuva diesel leikkaa kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.

Nesteen uusiutuvan dieselin maailmanlaajuinen tuotantomäärä vuonna 2016 merkitsi 6,7 miljoonan tonnin kasivihuonekaasupäästövähennyksiä liikenteessä. Tämä määrä vastaa 2,4 miljoonan henkilöauton poistamista liikenteestä.

Te tuotatte, me jalostamme

Suomessa myytävä Neste MY uusiutuva diesel jalostetaan 100 % jätteistä ja tähteistä, mikä on hiilijalanjäljen kannalta järkevin tapa tehdä polttoainetta. Ja mikä parasta, Nesteen käyttämät raaka-aineet voivat tulevaisuudessa sisältää entistäkin huonolaatuisempia jätteitä ja tähteitä.

Sataprosenttisesti uusiutuva Neste MY perustuu Nesteen kehittämään NEXBTL-teknologiaan, joka mahdollistaa lähes minkä tahansa kasviöljyn tai jäterasvan käytön dieselin valmistuksessa. Suomessa myytävä Neste MY valmistetaan yksinomaan jätteistä ja teollisuuden prosesseissa syntyvistä tähteistä. Osana kotimaista tuotantoa Neste käyttää kaiken Suomessa saatavilla olevan eläinrasvajätteen.

Nesteen tuotekehityksen ansiosta yhä merkittävämpi osa jätteistä voidaan käyttää hyödyksi. Neste MY:n valmistamiseen käytettävät ainesosat voivat tulevaisuudessa sisältää entistäkin huonolaatuisempia jätteitä ja tähteitä.

Suomessa myytävä Neste MY uusiutuva diesel on täyttä roskaa - jätteitä ja tähteitä Suomessa jo 100 %

100 %

Puhtain valinta

Heikkolaatuisetkin tähteet ja jätteet ovat Nesteellä hyvä raaka-aineita, eivätkä vaikuta tuotteen laatuun. Neste MY vastaa käyttöominaisuuksiltaan parhaita markkinoilla olevia fossiilisia polttoaineita. Korkea setaaniluku, erinomaiset kylmäominaisuudet ja puhtaampi palaminen takaavat, että moottori toimii Neste MY:llä moitteettomasti ja tehokkaasti. Neste MY:n tankkaaminen on ympäristöteko myös siksi, että se auttaa pidentämään moottorin käyttöikää. Puhtaampi palaminen jättää moottoriin vähemmän karstaa ja tuo lisää huolettomia ajokilometrejä myös autollesi!

Kolme energianlähdettä, kolme hiilijalanjälkeä

Liikkumisesta syntyvät kasvihuonepäästöt eivät rajoitu omalla kulkuvälineellä kuljettuihin kilometreihin. Päästöjen osalta matka on alkanut kauan ennen moottorin käynnistämistä.

Kun päästöillä on merkitystä erilaisten liikkumistapojen vertailussa, elinkaaripäästöjen laskeminen on hyvä tapa tarkastella ajettujen kilometrien hiilijalanjälkeä. Elinkaaripäästömallissa auton käytöstä aiheutuviin hiilidioksidipäästöihin lasketaan myös polttoaineen tai energian tuotannosta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. Näin saadaan kokonaisempi kuva kuljetun matkan ympäristökuormituksesta.

Fossiilinen polttoaine. Raakaöljy pumpataan lähteestä, lastataan tankkeriin ja tuodaan merien yli Nesteen jalostamolle Porvooseen tai Naantaliin, jossa öljystä tehdään polttoainetta. Tässä ketjussa välimatkat ovat pitkiä, mutta prosessi on viritetty huipputehokkaaksi. Raakaöljyn kuljetus ja jalostus lisäävät polttoainelitran päästöjä 18 hiilidioksidigrammaa per ajettu kilometri. Jos uudenaikaisen polttomoottoriauton kilometrikohtaisiksi hiilidioksidipäästöiksi määritellään 97 grammaa, kokonaispäästöksi tulee 115 grammaa kilometriltä.

Sähkömoottori. Suomessa sähköä saadaan uusiutuvista lähteistä kuten vesi- ja tuulivoimasta, sekä uusiutumattomista lähteistä kuten kivihiilestä. Kun otetaan huomioon Suomessa tuotettavan sähkön keskimääräiset hiilidioksidipäästöt, sähköautolla ilmastopäästöt ovat 29 grammaa hiilidioksidia ajokilometriltä.

Päästövertailu

Neste MY uusiutuva diesel

12g

CO2e/km

Sähköauto

29g

CO2e/km

100 % uusiutuva polttoaine. Sataprosenttisesti uusiutuvat jätteet ja tähteet kerätään eri lähteistä käsittelyyn jalostamolle. Keräys- ja jalostusprosessi tuo ajokilometrillä syntyviin päästöihin alimmillaan 12 grammaa hiilidioksidia. Uusiutuvien raaka-aineiden hiilidioksidi on peräisin jo ilmakehässä olevasta hiilidioksidista: tästä syystä polttoaineen käyttäminen ei lisää hiilidioksidia ilmakehään. Siksi uudenaikaisella polttomoottorilla kokonaispäästöiksi tulee ainoastaan tuotannosta syntyvä 12 grammaa hiilidioksidia.

Kun polttoaineen koko elinkaarivaikutus otetaan huomioon, jätteistä ja tähteistä valmistettu uusiutuva polttoaine vähentää kasvihuonepäästöjä jopa 90 prosentilla. Se tarkoittaa, että sataprosenttisesti uusituvista raaka-aineista tuotetulla polttoaineella ajaminen voi olla suurempi ympäristöteko kuin esimerkiksi sähköautolla ajaminen.

Järki ja tunne

Ennen tuotteen virallista lanseerausta Neste MY uusiutuvaa dieseliä on ollut saatavilla Neste K Otaniemessä Espoossa. Antti Henriksson on ajanut Neste MY:llä jo 80 000 kilometriä.

Läpimurto, joka muuttaa maailmaa.

Neste MY uusiutuva diesel on 100 % jätteistä ja tähteistä valmistettu innovaatio, joka vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 %. Ja mikä tärkeintä, voit valita sen jo tänään, tässä ja nyt.

Lue lisää

Suomalainen menestystarina

Neste on maailman suurin uusiutuvan polttoaineen tuottaja. Nesteen uusiutuva diesel pyörittää pyöriä Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

Lue lisää