Miksi Neste MY
Uusiutuva Diesel™?

Ilmaston lämpeneminen johtuu CO2-raportti -julkaisun mukaan noin 80-prosenttisesti hiilidioksidipäästöistä, joista kolme neljäsosaa syntyy fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Maailma ei voi kuitenkaan pysähtyä. Tarvitaan siis uusi suunta ja vähähiilisempiä ratkaisuja.

Neste MY Uusiutuva Diesel on tulevaisuuden ratkaisu, tässä ja tänään.

 • Suomalainen innovaatio
 • Valmistettu 100 % jätteistä ja tähteistä
 • Pienentää autoilijan hiilijalanjälkeä keskimäärin 90 %*
 • Soveltuu kaikkiin dieselmoottoreihin

Ei kompromisseja laadussa

Neste MY™ vastaa käyttöominaisuuksiltaan parhaita markkinoilla olevia fossiilisia polttoaineita.

 • Korkea setaaniluku
 • Erinomaiset kylmäominaisuudet
 • Puhtaampi palaminen jättää moottoriin vähemmän karstaa
 • Auttaa pidentämään moottorin käyttöikää

Te tuotatte, me jalostamme

Suomessa myytävä Neste MY Uusiutuva Diesel perustuu Nesteen kehittämään NEXBTL-teknologiaan.

 • Valmistetaan yksinomaan jätteistä ja teollisuudessa syntyvistä tähteistä
 • Lähes mikä tahansa kasviöljy tai jäterasva käy raaka-aineeksi
 • Kaikki Suomessa saatavilla oleva eläinrasvajäte hyödynnetään valmistuksessa
 • Tuotekehityksen myötä raaka-aineina voidaan tulevaisuudessa hyödyntää entistäkin huonolaatuisempia jätteitä

Päästöjen vähentämisellä on väliä

Suomessa tieliikenne aiheuttaa noin viidesosan ilmastonmuutosta kiihdyttävistä päästöistä. Tämän päivän kalusto liikkuu teillä vielä pitkään. Siksi polttomoottoreiden päästöjä vähentävät ratkaisut vaikuttavat olennaisesti hiilijalanjälkeemme.

Vuonna 2020 Nesteen uusiutuvat tuotteet auttoivat asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä yhteensä 10,0 miljoonalla tonnilla* useilla maantieteellisillä markkinoilla. Määrä vastaa 1,5 miljoonan keskiverto-EU-kansalaisen vuosittaista hiilijalanjälkeä (lähde: Maailmanpankki) tai 3,7 miljoonan henkilöauton poistamista vuodeksi liikenteestä.

Energialähteet vertailussa

Elinkaaripäästöjen laskeminen on hyvä tapa tarkastella ajettujen kilometrien hiilijalanjälkeä. Elinkaaripäästömallissa auton käytöstä aiheutuviin hiilidioksidipäästöihin lasketaan myös polttoaineen tai energian tuotannosta aiheutuva hiilijalanjälki. Näin saadaan todenmukaisempi kuva kuljetun matkan ympäristökuormituksesta.

Fossiilinen polttoaine

Raakaöljy pumpataan, lastataan tankkeriin ja tuodaan merien yli Nesteen jalostamolle Porvooseen tai Naantaliin, jossa öljystä tehdään polttoainetta. Välimatkat ovat pitkiä, mutta prosessi on viritetty huipputehokkaaksi. Raakaöljyn kuljetus ja jalostus lisäävät polttoainelitran päästöjä 18 hiilidioksidigrammaa per ajettu kilometri. Jos uudenaikaisen polttomoottoriauton kilometrikohtaisiksi hiilidioksidipäästöiksi määritellään 97 grammaa, kokonaispäästöksi tulee 115 grammaa kilometriltä.

Sähkömoottori

Suomessa sähköä saadaan uusiutuvista lähteistä, kuten vesi- ja tuulivoimasta, sekä uusiutumattomista lähteistä, kuten kivihiilestä. Kun otetaan huomioon Suomessa tuotettavan sähkön keskimääräiset hiilidioksidipäästöt, sähköautolla ilmastopäästöt ovat 29 grammaa hiilidioksidia ajokilometriltä.

100 % uusiutuva polttoaine

Uusiutuvien raaka-aineiden hiilidioksidi on peräisin jo ilmakehässä olevasta hiilidioksidista. Tästä syystä polttoaineen käyttäminen ei lisää hiilidioksidia ilmakehään. Sataprosenttisesti uusiutuvat jätteet ja tähteet kerätään eri lähteistä käsittelyyn jalostamolle. Keräys- ja jalostusprosessi tuo ajokilometrillä syntyviin päästöihin alimmillaan 12 grammaa hiilidioksidia. Siksi uudenaikaisella polttomoottorilla kokonaispäästöiksi tulee ainoastaan tuotannosta syntyvä 12 grammaa hiilidioksidia.

Lopputulos

Kun polttoaineen koko elinkaarivaikutus otetaan huomioon, jätteistä ja tähteistä valmistettu uusiutuva polttoaine vähentää autoilijan hiilijalanjälkeä keskimäärin 90 prosentilla*. Se tarkoittaa, että sataprosenttisesti uusituvista raaka-aineista tuotetulla polttoaineella ajaminen voi olla suurempi ympäristöteko kuin esimerkiksi sähköautolla ajaminen.

Tavoitteet on tehty saavutettaviksi

Suomessa on voimassa liikenteen päästöjen vähentämiseksi jakeluvelvoitelaki, joka velvoittaa polttoaineiden jakelijat toimittamaan myyntiin vuosittain tietyn prosenttiosuuden biopolttoaineita. Vaadittava prosenttiosuus on 20 % vuonna 2020 ja 30 % vuonna 2030. Näin varmistetaan, että liikenteen päästöt vähenevät asteittain Suomen ilmastotavoitteiden edellyttämälle tasolle.

Vuonna 2030 joka kolmas kilometri ajetaan uusiutuvilla polttoaineilla – näin jakeluvelvoite vaikuttaa

IIlmastonmuutos vaatii nopeita, heti toimivia ratkaisuja, joiden avulla esimerkiksi tieliikenteestä syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää. Kaikkia ratkaisuja tarvitaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ‒ yksi asiaa tukeva tekijä on jakeluvelvoite, jolla täytetään EU-direktiivin vaatimus sisällyttää liikenteeseen uusiutuvaa energiaa. Jakeluvelvoitteen johdosta vuosittain entistä suurempi osuus Suomessa myydystä polttoainemäärästä on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista.

Biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen voidaan sanoa olevan määrällisesti suurin ja ajallisesti nopein tapa vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä.

Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä tuli voimaan vuoden 2008 alusta. EU-lainsäädäntö määrää, että vuoteen 2030 mennessä tieliikenteen käytössä olevat polttoaineet sisältävät 14 % uusiutuvia polttoaineita. EU valvoo, että jäsenmaat toimivat asetetun velvoitteen mukaan. Kukin jäsenmaa voi kuitenkin halutessaan asettaa myös korkeammat vuotuiset tavoitteet.

Suomessa tavoitteet korkealla

Suomessa asetettiin tavoitteet jo aikaisessa vaiheessa korkealle, sillä biopolttoaineiden jakeluvelvoite on kaksinkertainen EU:hun verrattuna. Suomen jakeluvelvoite vuonna 2021 on 18 %.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että joka viides kilometri Suomen maanteillä ajetaan tänä vuonna uusiutuvalla polttoaineella. Vuonna 2030 tämä osuus on jo lähes kolmasosa, sillä jakeluvelvoite nousee 2020-luvulla asteittain 30 %:iin.

Lisäksi tekeillä olevassa fossiilittoman liikenteen tiekartassa linjataan yhtenä toimenpiteenä jakeluvelvoitteen mahdollinen nosto 34 %:iin, kun velvoitteeseen lisätään biokaasu ja sähköpolttoaineet.

Neste MY Uusiutuva Diesel – 90 % pienempi hiilijalanjälki*

Tehokas keino taistella ilmastonmuutosta vastaan on 100 %:sti jätteistä ja tähteistä valmistettu Neste MY Uusiutuva Diesel, joka pienentää autoilijan omaa hiilijalanjälkeä keskimäärin 90 %* verrattuna fossiiliseen dieseliin. Käyttämällä Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä kuluttaja sekä yritys voi vähentää oman auton tai kaluston käyttämisestä syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Valtakunnallisesti autoilijoiden tankkaama Neste MY Uusiutuva Diesel sisältyy jakeluvelvoitteeseen.

Päästöjen vähentäminen jakeluvelvoitteen määriä nopeammin voisi olla mahdollista voimakkaalla verokannusteella, jollainen on käytössä Ruotsissa. Siellä korkeasekoitteiset biopolttoaineet, esimerkiksi Neste MY Uusiutuva Diesel tai flex fuel -autoihin sopiva E85-polttoaine, ovat täysin vapaita valmisteverosta, kun ne tuodaan markkinoille jakeluvelvoitteen ulkopuolella. Tällä kannustetaan tuomaan markkinoille uusiutuvaa polttoainetta yli jakeluvelvoitteen asettaman määrän.

Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä on tarjolla jo lähes 150 asemalla ympäri Suomen, ja laajennamme verkoston kattavuutta aktiivisesti. Vuoden 2021 aikana tuomme Neste MY Uusiutuvan Dieselin saataville lukuisille uusille asemille. Kaikki Neste MY -asemat löytyvät osoitteesta nestemy.fi/asemat tai Nesteen mobiilisovelluksesta, Neste-äpistä.

Neste MY Uusiutuva Diesel on helppo ja heti toimiva ratkaisu, sillä se soveltuu kaikkiin dieselautoihin ja -moottoreihin sellaisenaan, eikä autoa näin ollen tarvitse lähteä ilmastosyistä vaihtamaan.

Neste MY Uusiutuva Diesel on myös vuonna 2021 voimaan tulevan julkisia ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintoja koskevan lain mukainen puhdas polttoaine raskaille ajoneuvoille.


*) Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.

Läpimurto, joka muuttaa maailmaa.

Neste MY Uusiutuva Diesel on 100 % jätteistä ja tähteistä valmistettu innovaatio, joka pienentää autoilijan hiilijalanjälkeä keskimäärin 90 %.*

Lue lisää

Suomalainen menestystarina

Neste on maailman suurin uusiutuvan polttoaineen tuottaja. Nesteen uusiutuva diesel pyörittää pyöriä Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

Lue lisää

Neste MY asiakkaita

Neste MY Uusiutuva Diesel on heti saatavilla oleva ratkaisu, joka pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä keskimäärin 90 %* ja joka sopii kaikkiin nykyisiin diesel-moottoreihin. Siksi se on edelläkävijöiden valinta.

Lue lisää

Neste MY asemat

Suomessa myytävä Neste MY valmistetaan 100 % teollisuuden prosesseissa syntyvistä jätteistä ja tähteistä. Voit tankata sitä jo lähes 150 asemalla. Etsi lähin Neste MY asemasi täältä.

Lue lisää

*) Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.