Suomalainen
menestystarina

Maailman suurin. Suomalainen.

Nesteen jalostamot Porvoossa, Rotterdamissa ja Singaporessa tuottavat yhteensä noin 3 000 000 000 litraa uusiutuvaa dieseliä vuodessa. Näiltä jalostamoilta uusiutuvaa dieseliä viedään ympäri maailman. Kolmen miljardin litran tuotantomäärällä Neste on ylivoimaisesti maailman suurin uusiutuvan dieselin valmistaja.

Nesteen menestystarina perustuu kehittämäämme NEXBTL-teknologiaan, joka mahdollistaa uusiutuvien raaka-aineiden jalostamisen laadukkaaksi, vähähiiliseksi polttoaineeksi. Neste tekee aktiivista tutkimus- ja kehitystyötä uusien, aiempaa heikkolaatuisempien raaka-aineiden löytämiseksi ja käytön mahdollistamiseksi.

Jätteiden ja tähteiden osuutta Nesteen uusiutuvien tuotteiden jalostuksessa on kasvatettu koko kuluvan vuosikymmenen ajan niiden merkittävästi kevyemmän hiilijalanjäljen vuoksi. Tänä päivänä neljä viidesosaa Nesteen jalostuksessa käyttämistä raaka-aineista on jätteitä ja tähteitä. Suomessa myytävä Neste MY uusiutuva diesel koostuu 100 % jätteistä ja tähteistä. Neste on paitsi maailman suurin uusiutuvan dieselin tuottaja, myös maailman suurin jätteitä ja tähteitä uudistuvaksi dieseliksi jalostava yritys.

Ilmastonmuutoksen torjuminen on yhä polttavampi kysymys. Parhaat ratkaisut toimivat nopeasti. Neste MY käy kaikkiin nykyisiin dieselmoottoreihin, eikä sen jakelu edellytä uusia investointeja. Siksi Nesteen uusiutuva diesel on nopea ja kokonaiskustannuksiltaan edullinen tapa leikata liikenteen kasvihuonepäästöjä. Uusiutuvat dieselit ovat merkittävä askel kohti kestävämpää tulevaisuutta; uusiutuvien polttoaineiden kysynnän arvioidaan moninkertaistuvan seuraavien vuosien ja vuosikymmenien aikana. Tässä kehityksessä Neste on vahvasti mukana nyt ja tulevaisuudessa.

Sivustolla vierailusi aikana Neste on tuottanut jo

0
0
0
0
0
0
0

litraa uusiutuvaa dieseliä

Suomalaisista toimijoista Neste on uusiutuvan polttoaineen tuottajana ylivoimainen ykkönen.

Suomalaiset ovat uusiutuvissa ratkaisuissa edelläkävijöitä. Yhteensä suomalaiset toimijat tuottavat yli 3 000 miljoonaa litraa uusiutuvaa polttoainetta.

*ST1:n kokonaistuotanto on uusiutuvaa polttoainetta, ei uusiutuvaa dieseliä.

Nesteellä katse on aina eteenpäin. Nesteen 5 000 työntekijästä noin 1 000 työskentelee tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä suunnittelutoiminnan parissa kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Vahva Track Record

Yhdysvalloissa Nesteen uusiutuva diesel on otettu vastaan innostuneesti. Nesteen jalostama uusiutuva diesel on käytössä niin Googlella kuin UPS:llä. Suuryritysten lisäksi Nesteen uusiutuva diesel auttaa leikkaamaan kasvihuonekaasupäästöjä ilmastotietoisessa Kalifornian osavaltiossa.

Yhdysvalloissa suuryritykset näyttävät suuntaa ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa panostamalla vähähiilisiin liikkumisen ratkaisuihin. Neste MY on nopea ja tehokas tapa leikata liikkumisesta syntyviä päästöjä.

Google on vahvasti sitoutunut tukemaan ilmastonmuutoksen vastaista taistelua omissa toiminnoissaan. Eräs Googlen henkilöstölle tarjottava etu ovatkin bussikuljetukset: yhteisillä työmatkakuljetuksilla vähennetään vuosittain merkittäviä määriä työmatkailun aiheuttamia päästöjä. Vuonna 2015 Googlen ilmastotalkoissa otettiin jälleen askel eteenpäin, kun bussikuljetuksissa tuotiin käyttöön Nesteen uusiutuva diesel. Missä Googlen bussi, siellä Nesteen uusiutuva diesel.

Maailman suurimman lähettipalveluita tarjoavan yrityksen UPS:n kuljetuksissa on käytetty Nesteen uusiutuvaa dieseliä vuoden 2015 puolivälistä alkaen. Kokeilu alkoi yrityksen kotikentältä Yhdysvalloista, ja nyt UPS suunnittelee ottavansa käyttöön Nesteen uusiutuvan dieselin maailmanlaajuisesti.

UPS toimii yli 200 maassa: uusiutuvien polttoaineiden suosiminen globaalilla tasolla tarkoittaa, että UPS aikoo käyttää jopa 174 miljoonaa litraa uusiutuvia polttoaineita seuraavien vuosien aikana. Tämä tekee yhtiöstä yhden maailman suurimmista uusiutuvan dieselin käyttäjistä. Kun kilometrejä kertyy paljon, myös päästöleikkaukset ovat merkittäviä siirryttäessä uusiutuviin polttoaineisiin.

FAMEn huono maine

UPS on testannut aiemmin myös ensimmäisen sukupolven biopolttoaineita, mutta niiden FAME-pohjaisuus on estänyt niiden laajamittaisen käytön. FAME-tyyppiset polttoaineet voivat aiheuttaa käynnistymisongelmia ja vikaantumista moottoreissa.

FAME-pohjaiset biopolttoaineet voivat aiheuttaa polttoainesuodatinta tukkivaa mikrobikasvustoa polttoainetankkiin. Biodieseliin saattaa jäädä myös raaka-aineista tai tuotantoprosessista tulleita epäpuhtauksia. Lisäksi biodieselin kylmäkestävyys ja säilyvyys ovat selvästi fossiilista dieseliä heikompaa.

Kuten kaikki Nesteen dieselit, myöskään Neste MY ei sisällä lainkaan ensimmäisen sukupolven biodieseleissä esiintyvää FAME:a tai RME:tä. Tämä tekee Neste MY:stä erinomaisen valinnan myös UPS:n kaluston kohtaamiin haastaviin olosuhteisiin.

Osana julkista ilmastopolitiikkaa

Kaikkiaan Nesteen uusiutuva diesel on otettu Kalifornian osavaltiossa innolla vastaan. Ilmastotietoisuuden edelläkävijänä tunnettu osavaltio on hyväksynyt kunnianhimoiset ilmastopäästövähennystavoitteet. Liikenteen saralla aikataulu on tiukka: osavaltio pyrkii puolittamaan öljypohjaisten polttoaineiden käytön vuoteen 2030 mennessä vuoden 2015 tasosta. Neste uusiutuva diesel tarjoaa nopean ja kustannustehokkaan tavan ottaa käyttöön uusi, vähähiilinen polttoaine myös julkisella sektorilla. Neste MY ei edellytä lisäinvestointeja jakeluinfrastruktuuriin, ja sitä voidaan käyttää nykyisissä moottoreissa. Suorituskyvyltään Neste MY vastaa parhaita markkinoilla olevia fossiilisia polttoaineita.

Sen monista eduista johtuen Neste uusiutuvaa dieseliä on jo otettu käyttöön mm. San Franciscon, Oaklandin ja Walnut Creekin julkisessa liikenteessä sekä huolto- ja ylläpitokalustossa.

Läpimurto, joka muuttaa maailmaa.

Neste MY uusiutuva diesel on 100 % jätteistä ja tähteistä valmistettu innovaatio, joka vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 %. Ja mikä tärkeintä, voit valita sen jo tänään, tässä ja nyt.

Lue lisää

Miksi Neste MY?

Tällä ja seuraavilla vuosikymmenillä tehtävät valinnat määrittelevät sen, millaisen jäljen me maailmaan jätämme. Jotta ilmaston lämpenemistä voitaisiin hidastaa EU:n määrittelemälle tasolle, vuoteen 2030 mennessä kasvihuonekaasupäästöjä on leikattava 39 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Lue lisää