Neste MY™ sopii kaikkiin dieselautoihin

Neste MY Uusiutuva Diesel™ käy myös autoihin, joissa biodieselin käyttö on kielletty. Tämä johtuu erilaisesta valmistusprosessista, kemiallisesta koostumuksesta, korkeasta setaaniluvusta ja erinomaisista kylmäominaisuuksista.

Uusiutuvan dieselin ja biodieselin ero

Biodieselillä tarkoitetaan niin kutsuttua ensimmäisen sukupolven perinteistä biopohjaista dieseliä, eli rasvahapon metyyliesteriä FAMEa (Fatty Acid Methyl Ester). Se eroaa kemialliselta koostumukseltaan ja ominaisuuksiltaan fossiilisesta ja uusiutuvasta dieselistä. Neste MY Uusiutuva Diesel ei sisällä lainkaan FAMEa. Se valmistetaan NEXBTL-teknologialla (Next Generation Biomass to Liquid). Neste MY Uusiutuva Diesel luokitellaankin parafiiniseksi dieseliksi, ja se täyttää parafiinisen dieselin standardin EN15940.

Aina yhtä korkealaatuista

Neste MY Uusiutuvan Dieselin valmistusprosessissa raaka-aineina toimivista jätteistä ja tähteistä poistetaan ensin epäpuhtaudet, jonka jälkeen ne vetykäsitellään korkeassa lämpötilassa. Näin saadaan aikaan kemialliselta koostumukseltaan aina yhtä korkealaatuista, fossiilista dieseliä vastaavaa hiilivetyä. Perinteisiä biodieseleitä valmistettaessa lopputuotteen ominaisuudet ovat riippuvaisia käytetyistä raaka-aineista.

Erinomaiset kylmäominaisuudet

Neste MY Uusiutuvan Dieselin alin käyttölämpötila on jopa –32 °C ja sen setaaniluku on erittäin korkea, yli 70. Tämä auttaa auton moottoria käynnistymään helpommin kylmässä. Biodieselin kylmäkestävyys ja säilyvyys ovat riippuvaisia käytetystä raaka-aineesta, ja ne ovat huomattavasti heikompia kuin uusiutuvassa dieselissä.

Läpimurto, joka muuttaa maailmaa.

Neste MY Uusiutuva Diesel on 100 % jätteistä ja tähteistä valmistettu innovaatio, joka pienentää autoilijan hiilijalanjälkeä jopa 90 %.*

Lue lisää

Miksi Neste MY?

Tällä ja seuraavilla vuosikymmenillä tehtävät valinnat määrittelevät sen, millaisen jäljen me maailmaan jätämme. Jotta ilmaston lämpenemistä voitaisiin hidastaa EU:n määrittelemälle tasolle, vuoteen 2030 mennessä hiilijalanjälkeä on leikattava 39 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Lue lisää

Suomalainen menestystarina

Neste on maailman suurin uusiutuvan polttoaineen tuottaja. Nesteen uusiutuva diesel pyörittää pyöriä Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

Lue lisää

Neste MY asemat

Suomessa myytävä Neste MY valmistetaan 100 % teollisuuden prosesseissa syntyvistä jätteistä ja tähteistä. Voit tankata sitä jo lähes 150 asemalla. Etsi lähin Neste MY asemasi täältä.

Lue lisää

*) Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmät ovat EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin II (2018/2001/EU) mukaisia.